01851 822850
e-sgoil@gnes.net

WIGA June 2017

WIGA June 2017

Thàinig Remi Gaspard, Neach-Stiùiridh Comunn Curach na h-Alba, gu e-Sgoil bho chionn ghoirid gus innse do luchd spòrs a tha an dùil pàirt a ghabhail ann an geamaichean Ghotland mu mar bu chòir dhaibh a bhith deasachadh an inntinnean ro cho-fharpais. Ghabh luchd spòrs à Uibhist pàirt san trèanadh tro Vscene.

Thèid an teicneòlas seo a chleachdadh cuideachd gus trèanadh a thoirt don bhuill den sgioba relay, (4 x 100m) nach urrainn a bhith an làthair còmhla ri càch, gu h-àraidh a thaobh a bhith toirt seachad a’ bhatoin.

Tweets by eSgoil