01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Beachdachadh air e-Sgoil

Beachdachadh air e-Sgoil

Aonghas MacIllinnein agus Ailean Mac a’ Ghobhainn a’ beachdachadh air e-Sgoil air RadioEDUtalk. Air a chraoladh son a’ chiad uair 27 den t-Samhain 2017. Tha am pìos seo 31 mionaidean a dh’fhaid.

Brùth air a’ cheangail gu h-ìseal gus èisteachd ris:

https://www.youtube.com/watch?v=G7-G-fNMXeA&t=72s

 

Gheibhear tuilleadh agallamhan air seanail foghlam RadioEDUtalk: http://www.edutalk.info/

Tweets by eSgoil